Bærekraft

I kjernen av bedriften vår er ett ønske om å kunne jobbe med bærekraft, miljø og selvforsyning. Helt fra vi startet bedriften har vi hatt fokus på langsiktige løsninger for å kunne ha ett positivt bidrag til miljøet og lokalsamfunnet, og i så stor grad som mulig være selvforsynt både privat og i bedriften.

Bedriften vår er sertifisert som Miljøfyrtårn, og interessenter kan kontakte oss for å få tilsendt vår klimarapport per epost. Vi jobber tett med miljøarbeidet både kontinuerlig i daglig drift, og i grunnleggende planlegging og strategiarbeid i bedriften

Vi har særlig hatt fokus på disse punktene av FN’s bærekraftsmål:

3. God helse og livskvalitet
5. Likestilling mellom kjønnene
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon

3. Ved å ha gode arbeidsvilkår for oss og våre ansatte tilrettelegger vi for god helse og livskvalitet. Vi involverer våre ansatte aktivt i å utforme arbeidsmiljøet vi sammen jobber i.
5. Likestilling mellom kjønnene, her får alle ansatte uavhengig av kjønn, like oppgaver, likt ansvar og lik lønn for likt arbeid.
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, vi forsøker og tilby gode lønninger for bransjen og gi våre ansatte gode muligheter til en karriere, samtidig som vi investerer overskudd tilbake i bedriften for videre utvikling. I tillegg har vi stort fokus på samarbeid, både lokalt og regionalt, for å kunne skape bedre vilkår for alle, bedre opplevelser for gjestene, og bedre tilgang til ressurser både nå og i framtiden.
11. Vi involverer oss i lokalsamfunnet for å bygge opp en bærekraftig bygd, både ved å skape arbeidsplasser på flere arenaer, vi er medeiere i prosjektet «Porsangerfjorden Lodge», som har som mål å skape arbeidsplasser, sikre videre drift av skole og barnehage i bygda, og tilrettelegge for gründere i bygda.
12. Ansvarlig forbruk og produksjon, vi forsøker å være fornuftige i våre innkjøp, reparere det som kan repareres, og fôre hunda mest mulig rett slik at vi ikke har matsvinn. Vi har også tett samarbeid med Gøran sitt firma, sledespesialisten, og prøver å bruke det som er av restmaterialer i sledeproduksjonen, til nyttige ting i hundegården, for eksempel navneskilt til hundene.

Vi har over tid også sett på muligheten til å kunne produsere vår egen hundemat. Vi har god tilgang i dag til kjøtt fra elg, sau og fisk, som hundene nyter godt av. Og enda bedre kan det bli etter hvert som vi utvikler bedriften.

Vi har også stort fokus på sikkerhet og førstehjelp, både Mali og Gøran er utdannet i Røde Kors og Norges Redningshunder, Gøran har også jobbet som innsatsleder og har flere års erfaring fra forsvaret. Vi ønsker at alle våre guider skal ha minimum grunnleggende førstehjelp, og jobber deretter med videre kursing, fokus på sikkerhet, og øvelser gjerne i samarbeid med andre etater.

Ute i naturen bruker vi i hovedsak etablerte ferdselsårer. Scooter – og ATV løyper som vi hjelper å vedlikeholde, samt at vi jobber tett med sykkelklubben om å tråkke felles løyer for fat bike og hundespann.

Dyrevelferd er også svært viktig, vi har valgt å bygge vår hundegård i tilknytting til låven, slik at alle hundene har sine hundehus, inne i låven. De har også egne luftegårder på yttersiden slik at de fritt kan gå inn og ut som de selv ønsker. Alle hundegårder, og hundehus, er bygget på enda strengere krav enn det som stilles per i dag, for å kunne være rustet mot en framtid hvor også myndighetene stiller strengere krav til dyrevelferden. Hundene bor sammen to og to, og i tillegg til trening på spannet, har vi også en stor løpegård til frilek hvor de kan få løpt fra seg og nyte livet. De får masse kos og ros, oppmerksomhet og trening. Hundegården blir daglig rengjort flere ganger for dagen, og vi bruker hundemat av høy kvalitet, med god variasjon og personlig fôring for best mulig oppfølging av hver en hund i kennelen.

© Copyright 2021 Pirate Husky AS - Org/VAT 922 149 674 - All Rights Reserved - Page by Wegener Development